کاربر عزیز

مجموعه پلی پرو در سال 1394 کار خود را با رویکرد رسانه ای و فروشگاه اینترنتی در بستر صنعت لوازم جانبی کنسول های بازی آغاز کرد. مهم ترین موضوعی که در همان روزهای اولیه، سر لوحه این تیم پلی پرو قرار گرفت، انتقال دانش صحیح و حرفه ای در مقام رسالت یک رسانه بی طرف و مشتری مداری در حوزه فروشگاه بود. لذا جنگیدن در این دو حوزه -فروشگاه و رسانه- بسیار حساس و تمام افراد مجموعه را مجاب به استفاده هرچه بیشتر از هوش و ذکاوت خود کرد.

در مجموعه پلی پرو تنها و تنها یک کلمه وجود دارد و آن چیزی نیست جز تلاش.

افرادی که در مجموعه پلی پرو مجموعه در تلاش هستند – از پشتکار و هوش بالایی بر خوردار هستند. هوش و پشتکار، در کنار مسئولیت پذیری و دانش صنعت لوازم جانبی کنسول های بازی، عواملی هستند که می تواند بخش های متعدد مجموعه را در کنار یکدیگر حفظ و با یک نرخ، به جلو پیش بَرَد. نکته ای که تمام افراد مجموعه می دانند، اهمیت دادن به جایگاه مشتری و کاربرِ سایت playpro.ir است.

پس بنابراین کاربر عزیز، از این موضوع مطمئن باش، احترام به شما، دلیل وجودی و حرکت رو به جلوی مجموعه پلی پرو تا به اینجا می باشد.

سپاس از همراهی شما

تیم پلی پرو

علیرضا بابائیان

playpro.ir